Vocal Coach

Solfège


Solfège zou kunnen worden omschreven als 'vorming en training van het muzikaal gehoor'. Het vak is een basisonderdeel van een totale muziekvakopleiding, dus voor zowel instrumentale als vocale vakopleidingen. Het kent diverse toetsingsmethoden, en één daarvan is 'van blad zingen'. En juist dát onderdeel spreekt veel (beginnende én gevorderde...) vocalisten bijzonder aan, want handig en vaardig zijn in het 'rechtstreeks' van bladmuziek zingen, dat is een diepgekoesterde wens van vele zangers en zangeressen...


Methodisch onderwijs in het vak Solfège is een specialisme. Bevoegde docenten in dit vak hebben standaard een volledige conservatorium-opleiding 'Theorie der muziek' doorlopen. Het valt daarom niet rechtstreeks onder de vocale activiteiten van deze lespraktijk, maar is wel direct daaraan gerelateerd. Solfège-lessen worden verzorgd door (business-)partner
Jelle Stellingwerf, musicoloog/muziektheoreticus. Een kennismakingsles (kosteloos; zie ook 'Kennismaken'), kan worden afgesproken via jelle@corapeeters.nl.

All rights reserved -- Cora Peeters