Vocal Coach

Stemvorming in groepenWat geldt voor 'Stemvorming individueel' is natuurlijk ook van toepassing op stemvorming in groepen of groepjes, maar met een bijkomend voordeel: 'gedeelde vreugd is dubbele vreugd'. Elementaire oefeningen, adem-tips, doornemen van koorpartijen van dezelfde stemsoort etc., dat kan allemaal ook in groepen van elke gewenste grootte en samenstelling, en het hoeft waarschijnlijk geen betoog dat het element saamhorigheid (gelijkgezinden en gelijkgestemden...) dan een grote rol speelt. Een ander, niet onbelangrijk aspect hierbij is natuurlijk het kostenplaatje: lessen afspreken met meer mensen tegelijk resulteert uiteraard in een lager bedrag aan lesgeld per persoon. De pagina 'Tarieven' geeft daarover meer informatie.

All rights reserved -- Cora Peeters