Vocal Coach

Individuele Stemvorming

Goed willen leren zingen heeft uiteraard in veel gevallen tot doel om uiteindelijk vrij te bewegen in solo-repertoire, maar er is een een logische uitzondering: de 'niet-solist' die graag zingt, bijvoorbeeld in een koor. Ook zonder die intentie om solo-repertoire te zingen kan een regelmatige zangles nuttig en stimulerend uitpakken. Individuele stemvorming leert een koorzanger o.a.:

  • een correcte houding
  • adembeheersing
  • resonansvorming
  • klinkervorming
  • correcte dictie


Anders gezegd: individuele stemvorming is in feite de één op één elementaire zangles, die een koorzanger effectief verder helpt bij het vinden van een eigen rol en plaats in het koor of ensemble. Allerlei ogenschijnlijk simpele oefeningen helpen daarbij en worden natuurlijk in de les aangereikt, maar ook het samen doornemen en instuderen van koorpartijen behoort tot de lesinhoud. Zeker een aanrader voor de koorzanger die een beetje extra zelfvertrouwen bij de kooractiviteiten prettig zou vinden.

All rights reserved -- Cora Peeters