Vocal Coach

Professionals back-up

'Back-up' is hier bedoeld in de betekenis van 'ruggensteun'. Ondersteuning en terugkoppeling, reflectie en evaluatie, het behoort allemaal tot een normaal en blijvend proces in de uitoefening van een veeleisend vak als docerend of uitvoerend musicus. Kies voor Teachers back-up voor informatie over backup voor docerende vocalisten, en voor Podium coaching waar het gaat om backup voor uitvoerende vocalisten.

 
All rights reserved -- Cora Peeters