Vocal Coach

Teachers back-up


Les geven verschilt niet veel van les ontvangen, althans in die zin dat we in beide gevallen kunnen spreken van een onophoudelijk leerproces. Het bijhouden van het vak van docent houdt veel in, en is een verantwoordelijk gebeuren. We worden geacht de actuele vakliteratuur bij te houden, op de hoogte te zijn van de laatste trends in vocal coaching, in staat te zijn nieuw repertoire te omarmen, en noem het verder maar op. Effectieve terugkoppeling is daarbij onmisbaar. Veel wordt op dat punt mogelijk gemaakt en georganiseerd door de NVZ, de Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen. Gezamenlijk nieuwe thematiek in het vak bespreken, elkaars klankbord zijn, met vakgenoten van gedachten wisselen over vocaal-didactische problematiek, het hoort er allemaal bij.

Als vocaal pedagoog deelnemen aan collegiale bijeenkomsten, zomercursussen, masterclasses etc. is zonder meer verrijkend, en daarom erg aan te bevelen. Toch kan het voorkomen dat 'werkendeweg' behoefte ontstaat aan reflectie, terugkoppeling of hoe men het noemen wil, op een veel kleinere schaal, en liefst één op één. Daar is niets vreemds aan. Integedeel! Hoe vaak gebeurt het niet dat je, als beginnend, maar óók als meer ervaren zangpedagoog, tegen zaken aanloopt die je weliswaar met de beste bedoelingen aanpakt en waar mogelijk oplost, maar waarvan je heimelijk óók denkt: hoe zou een collega dat doen...? Ben ik de enige die daar zó tegenaan kijkt..? Kan ik het misschien ook van een andere kant benaderen..?

Voor wie, eenmalig of wat vaker, behoefte voelt aan een collegiaal luisterend oor, een klankbord en wat dies meer kan zijn: van harte uitgenodigd om een afspraak te maken. Uitgangspunt is en blijft: niemand heeft de wijsheid in pacht, maar twee weten meer dan één... Over en weer terugkoppelend, reflecterend, aanvullend en aanreikend tot andere benaderingen en gezichtpunten komen, daar gaat het om.

Welkom!

All rights reserved -- Cora Peeters