Vocal Coach

Methodiek en Vakdidactiek


Dit vak is onderdeel van de totale vakopleiding tot zangpedagoog. Het behelst, heel kort gezegd, het leren zangles geven. Daar komt heel wat bij kijken. Teveel om op deze plaats uitvoerig te omschrijven. Daarom een aantal korte aanduidingen. Belangrijke onderdelen van dit vak zijn:

 
  • Anatomie en fysiologie van het stemapparaat
  • Historische ontwikkeling van het hoofdvak Solozang
  • Stemclassificatie
  • Het schrijven van een leerplan/leergang
  • Het samenstellen van een repertoirelijst t.b.v. het onderwijs aan alle stemsoorten
  • Stagelessen aan eigen leerlingen/vrijwilligers


Voor geïnteresseerden in specifieke onderdelen van deze module is het mogelijk om apart voor deze lessen in te schrijven, individueel of in kleine groepen. Informeer naar de mogelijkheden!

All rights reserved -- Cora Peeters