Vocal Coach

Zangpedagoog worden..?

Voor gevorderden met ambities richting het muziekvak bestaat de mogelijkheid om geheel binnen de privé-lespraktijk een vakopleiding tot zangpedagoog te volgen. Anders gezegd: een conservatorium-opleiding in het hoofdvak Solozang, richting Docerend Musicus. De opleiding wordt verzorgd in samenwerking met Jelle Stellingwerf (Musicoloog/muziektheoreticus en oud-directeur Schumann Akademie), die die de lessen/colleges in de muziektheoretische vakken voor zijn rekening neemt. Voor de goede orde: dit privé-onderwijs resulteert in een 'intern' diploma of deelcertificaten, en dus niet in een Bachelor of Master.


De opleiding splitst zich in drie delen. Als volgt:

Deel I: Algemene Muziektheoretisch Vakken

Algemene Muziekleer Jelle Stellingwerf
Solfège Jelle Stellingwerf
Harmonieleer Jelle Stellingwerf
Analyse Jelle Stellingwerf
Muziek- en Cultuurgeschiedenis Jelle Stellingwerf
   


Deel II: Pedagogisch-didactische vakken

Algemene Muziekpedagogiek Jelle Stellingwerf
Methodiek en didactiek van het hoofdvak Solozang Cora Peeters


Deel III: praktische vakken

Steunvak Piano Docent naar eigen keuze
Stages Coaching: Cora Peeters
Praktische eisen Solozang Cora Peeters


Het spreekt vanzelf dat het met goed gevolg afleggen van dit traject een flinke investering vergt. Studievaardigheid en motivatie moeten zich op HBO-niveau bewegen, en hoewel we mogen spreken van een deeltijd-opleiding met uiterst flexibele roostermogelijkheden mag de uiteindelijke studiebelasting beslist niet onderschat worden.

All rights reserved -- Cora Peeters